ALGEMEEN

Om bij mij in zorg te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, het JGT of een andere specialist. U kunt uw kind telefonisch aanmelden of een bericht achterlaten op mijn voicemail. Ik stuur dan het aanmeldformulier per (beveiligde) mail naar u toe. Bij kinderen onder de 16 jaar is altijd toestemming van beide ouders nodig. 

 

WACHTTIJDEN

Ik streef ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Op dit moment is de wachttijd ongeveer 4-5 weken

 

KENNISMAKING/INTAKE

Nadat u uw kind heeft aangemeld en u een verwijzing heeft zal ik u en uw kind samen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de klachten en de hulpvraag geïnventariseerd. Vervolgens heb ik een gesprek met uw kind alleen, waarin ik verder zal ingaan op de klachten. Soms heb ik ook nog een gesprek met u als ouders. In dit gesprek zal de ontwikkeling van uw kind in kaart worden gebracht (een zogeheten ontwikkelingsanamnese). De intakegesprekken duren gemiddeld 60 minuten per gesprek. 

 

ADVIESGESPREK/BEHANDELPLAN

Na de intakefase volgt het adviesgesprek. Hierin bespreek ik met u en uw kind mijn bevindingen en zal er in overleg met jullie een behandelplan opgesteld worden. Hierin staat de diagnose en formuleren we de doelen van de therapie en de vorm van de therapie. De huisarts zal ik middels een brief op de hoogte stellen. Ook de verwijzer (indien dit niet de huisarts is) krijgt een kopie van deze brief. 

 

BEHANDELING

Hierna starten de behandelgesprekken. De behandelgesprekken duren 45 minuten per keer. De behandeling zal elke zes maanden (of eerder indien nodig) geëvalueerd worden. Wanneer de doelen van het behandelplan behaald zijn of wanneer er genoeg vorderingen zijn gemaakt zal de behandeling afgesloten worden en krijgt de huisarts (en ook de verwijzer indien dit niet de huisarts is) een brief, waarin staat wat het effect is geweest van de behandeling. Als blijkt dat de behandeling onvoldoende aansluit en/of ik niet kan bieden wat uw kind nodig heeft, kan ik u verwijzen naar een andere behandelaar.